Zavolejte nám: +420 602 595 269 - Email: info@hr-model.cz

VÝHODY DŘEVĚNÝCH OKEN

Výhody dřevěných oken?

 • 100% přírodní materiál - dřevo je tradiční přírodní materiál, který má řadu vynikajících vlastností. Je pevné, stabilní, antistatické, pozitivně ovlivňuje vzdušnou vlhkost a teplotu místnosti, zajišťuje správné klima. Dřevěná okna jsou navíc plně recyklovatelná, což je u oken plastových obtížnější.
 • Možnost oprav menších mechanických poškození okna - Na rozdíl od plastových oken, kde je při drobných poškozeních potřeba vyměnit celé okno, je možné dřevěné okno opravit.
 • Možnost renovace oken sadou Zowosan. Na rozdíl od plastových oken, která postupem času mění svou barvu bez možnosti obnovení původního vzhledu, lze dřevěná okna renovovat nátěrem, načež vypadají opět jako nová.
 • Vysoká estetická hodnota.
 • Vysoké tepelně izolační vlastnosti.
 • Vynikající zvukově izolační vlastnosti.
 • Vysoká požární odolnost. Okna zasklená protipožárním sklem dokáží požáru odolávat až 90 minut, přičemž nevznikají žádné nebezpečné zplodiny. U plastových oken je odolnost daleko kratší a bohužel při požáru vznikají i zdraví škodlivé výpary.
 • Propustnost vodní páry. Dřevěné okno nabízí mnohem větší propustnost vodní páry než okno plastové, což eliminuje vznik vlhkých stěn a plísní.
 • Dlouhá životnost. Při správné údržbě je životnost dřevěných oken delší než oken plastových, a sice mnoho desítek let.
 • dřevo dýchá, tzn., že nám od značné míry v interiéru vyrovnává vlhkost v ovzduší, což působí blahodárně na náš organismus
 • výrobky z něj se dají snadno opravovat, přebarvovat či nátěry oživovat, zatímco s výrobky, jenž nejsou barevně stálé, jako např. výrobky z plastů, po letech již prakticky nic neuděláte
 • netvoří se v něm elektrostatický náboj jako v plastových oknech, PVC podlahách apod., který způsobuje přitahování nečistot a nutnost častější údržby
 • při požárech neprodukuje jedovaté plyny, jako mnohé plasty či jiné umělé výrobky
 • patří mezi nejodolnější protipožární materiály, např. 18mm silná dubová deska prohoří silným žárem nejdříve za půl hodiny, zatímco plasty se po takové době teplem roztečou
 • je pružné a teplem netrpí jako mnoho materiálů umělých